Werkwijze

Als u wilt weten of speltherapie uw kind kan helpen kunt u contact opnemen om uw vraag te bespreken. U kunt in vertrouwen met mij praten. Vervolgens kunt u besluiten of u uw kind wilt aanmelden. 

Eerste gesprek:
Na de aanmelding ontvangt u een vragenlijst met vragen over uw kind met het verzoek aan u om deze in te vullen en terug te sturen. 

Daarna is er een eerste gesprek waarin de levensloop en karaktereigenschappen van uw kind, uw visie en uw hulpvraag worden besproken. In overleg met u zal ik bespreken of uw kind bij dit eerste gesprek aanwezig is. 

Spelobservaties:
Uw kind komt vervolgens drie keer bij mij spelen. Dit zijn spelobservaties. Uw kind doet een aantal speelopdrachten en kan vrij spelen. Wij leren elkaar hierdoor kennen en ik kijk naar uw kind tijdens het spelen. Ik bespreek vervolgens met u wat me is opgevallen en geef mijn mening over de vraag of speltherapie uw kind kan helpen.

Keuze voor speltherapie:
Als u kiest voor speltherapie wordt besproken wat we met speltherapie willen bereiken. We maken samen een plan met doelen en afspraken over wanneer en waar de speltherapie zal plaatsvinden. 

Waar, wanneer en hoe:
Speltherapie kan plaatsvinden in de spelkamer in mijn praktijk, op school of bij het kind thuis. De spelkamer in mijn praktijk is een ruime, lichte en rustige kamer. 

Speltherapie vindt wekelijks plaats op een vast tijdstip en duurt drie kwartier per keer. U brengt uw kind en kunt uw kind na afloop weer ophalen. Als speltherapie op school is, haal ik uw kind op in de klas. Op school en bij u thuis neem ik speelgoed mee.

Tijdens speltherapie ben ik samen met uw kind in de (spel)kamer. Er is rust en aandacht om een vertrouwensrelatie met uw kind op te bouwen. Hierdoor voelt uw kind zich veilig en vrij om te laten zien wat er in hem of haar omgaat. 

Gesprekken met ouders:
Daarnaast zijn er gesprekken met u als ouders. Het doel van deze gesprekken is om te bespreken wat uw kind in speltherapie laat zien en hoe u uw kind kunt helpen. U bent de belangrijkste personen in het leven van uw kind. Een goede samenwerking met u is belangrijk en heeft een positieve invloed op het verloop van de therapie. In overleg met u en uw kind besluiten we of uw kind bij deze gesprekken aanwezig zal zijn. 

Speltherapie stopt als uw kind samen met u zonder hulp verder kan of als blijkt dat er aanvullend andere hulp nodig is.