Tarieven
  • Speltherapie 80 euro per keer
  • Spelobservatie 80 euro per keer
  • Oudergesprek/overleg (persoonlijk/beeldbellen) 80 euro per uur
  • Adviesverslag & Werkplan 160 euro
  • Eindverslag 160 euro
  • Telefonisch/app overleg 20 euro per kwartier
Vergoedingen
  • Speltherapie wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering als de speltherapeut een NVVS registratie heeft.
  • Carin van de Meent heeft een NVVS/FVB registratie: 108415.
  • Voor een overzicht van de vergoedingen bij de verschillende zorgverzekeraars, het beroepsregister en het praktijkenoverzicht: www.speltherapie.net.
  • Vraag voor de zekerheid uw eigen verzekering of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding.
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Spelen bij Carin; praktijk voor speltherapie voldoet aan de eisen die in het kader van de Wkggz worden gesteld en is aangemeld bij de NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg). Dit betekent dat er een onafhankelijke klachtenfunctionaris is en een geschilleninstantie: Zorggeschil (Quasir)
Registratienummer NIBIG: 526794