Opleiding

Ik ben gediplomeerd Speltherapeut & Orthopedagoog.

HBO: Jeugdwelzijnswerk
WO: Orthopedagogiek
Post-HBO: Speltherapie
Informatieavonden: Theraplay (intern)
Cursus: Spel & Floorplay 
Training: Rots & Water
Training: Griefelen
Cursus: Mentaliseren Bevorderende Therapie bij Kinderen (MBT-K)
Basistraining: Affect Regulerende Vaktherapie (ArVT)
Training: Over Rouw Gesproken 

Ervaring:
Ik heb sinds 1989 ervaring als groepsleidster in een kinderhuis, jeugdbeschermer, maatschappelijk werker, co√∂rdinator bij een gastouderbureau, speltherapeut en gezinscoach. 

Als speltherapeut heb ik de afgelopen jaren met veel betrokkenheid en plezier kinderen kunnen helpen. Daarnaast heb ik kinderen en ouders samen speltherapie en spelbegeleiding gegeven met gebruik van elementen van theraplay (een spelmethode om de relatie tussen kind en ouder te versterken met behulp van spel) en floorplay (een spelmethode die erop gericht is dat ouders hun kind leren stimuleren om meer contact/interactie met hen te hebben), MBT-K en ArVT. Ook heb ik ouders ondersteuning gegeven bij de opvoeding van hun kinderen en meegedacht met leerkrachten en intern begeleiders over wat een kind nodig heeft.