Wat is speltherapie?

Speltherapie is een behandelwijze voor kinderen waarbij een kind tijdens het spelen laat zien wat er in hem of haar omgaat.

Spelen is voor een kind een prettige en natuurlijke manier om zich te uiten. Een kind vindt het vaak moeilijk om te praten over angsten, verdriet, zorgen, blijdschap en boze gevoelens. In spel kan een kind laten zien hoe hij zich voelt en wat hij nodig heeft.

Spelen in een veilige en vertrouwde omgeving in het bijzijn van de speltherapeut geeft een kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten en ervaringen te verwerken. Ook kan een kind oefenen met allerlei vormen van (nieuw) gedrag.


De speltherapeut verplaatst zich tijdens het spelen in het kind, volgt het kind, ondersteunt het, speelt mee en zegt in woorden wat een kind in spel laat zien. Zij begrijpt de speeltaal van het kind. Daarnaast praat de speltherapeut met ouders over wat een kind in spel laat zien.

De speltherapeut accepteert en respecteert wat het kind denkt, doet en zegt binnen speltherapie. Een kind gaat zich hierdoor steeds fijner voelen en krijgt meer grip op de eigen situatie en de wereld om zich heen.